Lipiec 21

Księgowość bez tajemnic

podstawy księgowości powinien znać każdy

Księgowość to nazwa określająca rejestrowanie zdarzeń gospodarczych wyrażanych za pomocą pieniędzy. To rejestrowanie ogółu zmian natury gospodarczej zachodzących w toku prowadzenia działalności gospodarczej przez określony podmiot gospodarczy. Księgowość jest elementem nieodzownym rachunkowościowi.

Pojecie rachunkowości odnosi się zaś do ewidencjonowania wszystkiego, co jest przedmiotem działalności określonego podmiotu gospodarczego, a więc procesów produkcji, dystrybuowania określonych efektów produkcji, a także procesów konsumpcji.

Rachunkowość umożliwia ocenę procesu produkcji, służy możliwości dokładnego i głębszego zobrazowania tego w jakiej sytuacji finansowej i gospodarczej znajduje się podmiot prowadzący tego typu działalność. Odnotowaniu podlega każde – niezależnie od poziomu jego istotności – zdarzenie gospodarcze, jak też wpływu tego zdarzenia, którego miernikiem jest wpływ finansowy, na zasoby tego podmiotu i jest podstawa oceny efektywności jego prowadzenia.

Działalność księgowa jest tylko jednym z elementów rachunkowości, pozostałe obejmują kalkulacje oraz sprawozdawczość. Kalkulacja to ustalenie kosztu produkcji związanego a produktem, który podmiot gospodarczy zamierza wprowadzić na rynek oraz zestawienie układu kalkulacyjnego kosztów, to także informacja jakie koszty zostaną poniesione w toku produkcji.

Sprawozdawczość natomiast dostarcza informacji o stanie gospodarczym i finansowym podmiotu gospodarczego bazując na danych z ksiąg rachunkowych. Odbiorcami raportów sprawozdawczych są podmioty zewnętrzne.

Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu księgowość stała się dla Ciebie przynajmniej odrobinę jaśniejsza, jeśli nie to koniecznie poczytaj o niej więcej, bo każdy z nas powinien orientować się chociaż po części w sprawach księgowości.


Tagi: , , ,
Copyright 2016. All rights reserved.

Opublikowano 21 lipca 2016 przez Alfred Pasiak in category "Biznes

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *