kwiecień 27

Dwie skrajności zarządzania

kierowanie zespołem

Kierowanie zespołem to niemałe wyzwanie. Zespół składa się z ludzi, którzy mają swoje różne osobowości, priorytety, upodobania i humory. Często kierownik nie ma całkowitego wpływu na kwestię doboru pracowników, przez co w nie do końca szczęśliwie wytypowanym składzie zespołu zdarzają się kłótnie, spory, a przez to przestoje w pracy.

Dwa całkowicie odmienne style zarządzania – bierny oraz przywódczy – ukazują odmienne spojrzenia na problematykę spójnej, efektywnej pracy zespołowej w organizacji, inaczej podchodzą też do zagadnień takich, jak motywacja pracowników. Warto porównać je i wymienić plusy oraz minusy każdego z nich. Siatka stylów kierowniczych opiera się na dwóch wartościach – nacisku na dobre samopoczucie zespołu oraz na poziom wykonania zadania, które przed tym zespołem postawiono.

Styl bierny to właściwie brak stylu. Kierownictwo uchyla się przed ponoszeniem odpowiedzialności, a co za tym idzie, unika inicjowania jakichkolwiek działań zespołu. Nie koncentruje się ani na poprawianiu i utrzymaniu dobrego samopoczucia ludzi, ani na wykonywaniu zadań. Chodzi tylko o to, by nie odpowiadać za nic i z niczego nie musieć się tłumaczyć.

Styl przywódczy to z kolei styl, w którym kierownictwo dąży do pełnienia roli omnibusa – zakłada się, że ludzie powinni być zadowoleni (stąd wdrażane są dobre systemy wynagradzania oraz organizuje się integracje zespołów), a cel zespołu zawsze na widoku i wysoko na liście priorytetów. To powinno sprawić, że pracownicy będą czuli się częścią organizacji, więc jej cele i potrzeby staną się ich celami.

Tagi: , , ,
Copyright 2016. All rights reserved.

Opublikowano 27 kwietnia 2016 przez admin in category "Biznes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *