lipiec 21

Księgowość bez tajemnic

podstawy księgowości powinien znać każdy

Księgowość to nazwa określająca rejestrowanie zdarzeń gospodarczych wyrażanych za pomocą pieniędzy. To rejestrowanie ogółu zmian natury gospodarczej zachodzących w toku prowadzenia działalności gospodarczej przez określony podmiot gospodarczy. Księgowość jest elementem nieodzownym rachunkowościowi.

Pojecie rachunkowości odnosi się zaś do ewidencjonowania wszystkiego, co jest przedmiotem działalności określonego podmiotu gospodarczego, a więc procesów produkcji, dystrybuowania określonych efektów produkcji, a także procesów konsumpcji.

Rachunkowość umożliwia ocenę procesu produkcji, służy możliwości dokładnego i głębszego zobrazowania tego w jakiej sytuacji finansowej i gospodarczej znajduje się podmiot prowadzący tego typu działalność. Odnotowaniu podlega każde – niezależnie od poziomu jego istotności – zdarzenie gospodarcze, jak też wpływu tego zdarzenia, którego miernikiem jest wpływ finansowy, na zasoby tego podmiotu i jest podstawa oceny efektywności jego prowadzenia.

Działalność księgowa jest tylko jednym z elementów rachunkowości, pozostałe obejmują kalkulacje oraz sprawozdawczość. Kalkulacja to ustalenie kosztu produkcji związanego a produktem, który podmiot gospodarczy zamierza wprowadzić na rynek oraz zestawienie układu kalkulacyjnego kosztów, to także informacja jakie koszty zostaną poniesione w toku produkcji.

Sprawozdawczość natomiast dostarcza informacji o stanie gospodarczym i finansowym podmiotu gospodarczego bazując na danych z ksiąg rachunkowych. Odbiorcami raportów sprawozdawczych są podmioty zewnętrzne.

Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu księgowość stała się dla Ciebie przynajmniej odrobinę jaśniejsza, jeśli nie to koniecznie poczytaj o niej więcej, bo każdy z nas powinien orientować się chociaż po części w sprawach księgowości.

Tagi: , , ,
Copyright 2016. All rights reserved.

Opublikowano 21 lipca 2016 przez Alfred Pasiak in category "Biznes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *