marzec 3

Płyty ogniotrwałe

płyty ogniotrwałe

Urządzenia, które podczas wykonywania swojej pracy wykorzystują olbrzymie temperatury, pochodzące z ognia, jak np. piece przemysłowe, piece akumulacyjne, nośniki spiral grzejnych itp., wymagają budowy z odpowiednich materiałów, które będą odporne na działanie wysokich temperatur. Urządzenia takie wykorzystują tzw. płyty ogniotrwałe, które są specjalnie projektowane na potrzeby tolerowania ekstremalnie wysokich temperatur. Czytaj dalej